بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بانک سینا دانلود فایل 1397/11/27
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بانک سینا دانلود فایل 1399/12/04